asia

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังมิได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ประกันยังคุ้มครองป้องกันอยู่

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัยยังมิได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความปกป้องอยู่ เผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อกระดาน คปภ. พิเคราะห์ จึงควรปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของพสกนิกรผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 มกราคม 65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า จากที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการแล้วก็ผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่ประเทศไทย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนอธิบายว่า ตามมาตรา 57 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดมุ่งหวังจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ ข้อตกลง แล้วก็ระยะเวลา ให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติให้เสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างต่ำดังต่อไปนี้

1. แนวทางจัดแจงหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังส่งผลผูกพันอยู่

2. แนวทางการบอกให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียทราบ แล้วก็ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินทุนสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการเงินแล้วก็หนี้ ทั้งยังในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยแล้วก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็บริษัทมุ่งหวังจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้ส่งผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็ให้มีการชำระบัญชี

หากแม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านสำนักงาน คปภ. แล้ว แม้กระนั้นคณะกรรมการ คปภ. ยังมิได้อนุญาต ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานพิเคราะห์รายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. พิเคราะห์ถัดไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับจ่ายและชำระหนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เสถียรภาพเพียงแค่นั้น
ตามมาตรา 79 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 ซึ่งข้อบังคับมิได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวเนื่องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ด้วยเหตุนี้ ขอให้พสกนิกรอย่าวิตกกังวล โดยรับรองว่าในขณะนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถที่จะปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จวบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งทีมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจแล้วก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายพินิจพิจารณาธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับแล้วก็คดี แล้วก็สายปกป้องสิทธิประโยชน์ ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสีย