mm1 - ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พ.ค. โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความพอใจสำหรับเพื่อการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี จากที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนหนทาง โดยหวังให้สามัญชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนหนทาง (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การปฏิบัติงานจัดซื้อวัคซีนในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่แจ่มกระจ่างแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงใด ซึ่งโรงหมอจัดว่าบางทีอาจกำเนิดความเสี่ยงแก่ท่าน รวมทั้งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งความจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว โรงหมอวิภาวดีก็เลยต้องการขออภัยทุกท่านมาในโอกาสนี้ รวมทั้งขอให้ท่านกรุณาเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ใจรวมทั้งสุจริตใจของโรงหมอที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ แม้โรงหมอวิภาวดีได้รับความกระจ่างแจ้งสำหรับเพื่อการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนหนทาง โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อถามสิ่งที่มีความต้องการถัดไป ขอขอบพระคุณ โรงหมอวิภาวดี

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์เนื้อความดังที่กล่าวผ่านมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบรวมทั้งกดดัน ขวางการนำเข้าวัคซีน จนถึงไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …