3 2 - ด่วน ! ศบค. ประกาศ จังหวัดกรุงเทพ และก็ 5 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 พฤษภาคม นี้

ด่วน ! ศบค. ประกาศ จังหวัดกรุงเทพ และก็ 5 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 พฤษภาคม นี้

วันที่ 29 เดือนเมษายน 2564 Ch3ThailandNews กล่าวว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ประกาศ ศบค. แถลงภายหลังการสัมมนา ศบค.ชุดใหญ่ โดยห้องประชุมลงความเห็นคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งเคร่งครัด 6 จังหวัด อาทิเช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดชลบุรี พร้อมขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับมาตรการมีดังนี้

– ต้องใส่หน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ

– ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน

– งดเว้นกินอาหารในร้านค้า ซื้อกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

– ร้านค้าสะดวกซื้อ เปิดเวลา 04.00 – 23.00 น.

– ปิดสถานบันเทิง

– ห้าง เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดปริมาณคน งดเว้นส่งเสริมการขาย โรงเรียนห้ามใช้ตึกสถานที่จัดแจงเรียนการสอน)

– ปิดสถานที่เสี่ยง เว้นเสียแต่กีฬาที่เล่นกลางแจ้งไม่เกิน 21.00 น. แข่งโดยไม่มีผู้ชม

– ขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางออกนอกพื้นที่