sompong 900x550 - ด่วน! "อนุชา" เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ "พระมหาสมปอง" ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

ด่วน! “อนุชา” เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อใคร่ครวญข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายน้องชาย บอกว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่า การกระทำดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การลงความเห็นด้านการเมือง และเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวปฏิบัติงานถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนกำชับให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบปฏิบัติงานตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) โดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมตรวจทานความประพฤติปฏิบัติของสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์และพุทธศาสนา.