m33 900x550 - "มัธยม33 พวกเรารักกัน" ประกาศผลผู้ขอทวนสิทธิ์ รับวงเงินเยียวยา 4,000 บาท

“มัธยม33 พวกเรารักกัน” ประกาศผลผู้ขอทวนสิทธิ์ รับวงเงินเยียวยา 4,000 บาท

โครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์  จนกระทั่งวันที่ 11 เม.ย.64

หลังจากโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” ที่เปิดให้ผู้ประกันตน ในมาตรา 33 ระบบประกันสังคมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ในตอนเหตุการณ์โควิด-19 จำนวน 4,000 บาท ได้เปิดให้ผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติโครงการ “มัธยม33 เรารักกัน” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้านในวันที่ 28 มี.ค.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด วันที่ 5 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ จนกระทั่ง 11 เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
m331 - "มัธยม33 พวกเรารักกัน" ประกาศผลผู้ขอทวนสิทธิ์ รับวงเงินเยียวยา 4,000 บาท

วิธีเช็กสิทธิ์ มัธยม33 เรารักกัน
1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ์” (แถบสีน้ำเงิน) หรือ คลิกตรงนี้
3. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
• ลำดับที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เสร็จแล้วคลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะ”