1 2 900x550 - วิธีตรวจสอบสิทธิ์ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงการ “เราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ปรารถนาตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์หนแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสจนถึงวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความต้องการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความต้องการได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจตราผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งเดียวกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบตอนวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลการไตร่ตรองทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.