thaipa 900x550 - สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ชี้แจงเหตุ โรงงานระเบิด

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ชี้แจงเหตุ โรงงานระเบิด

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ชี้แจงเหตุ โรงงานระเบิด พร้อมตั้งคณะทำงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินและประสานงานรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 กรกฎาคม64 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำเมืองไทย แจกแจงเหตุระเบิดในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ที่ไทยและไต้หวันร่วมทุน ดังนี้
1.โรงงานของบริษัทดังกล่าวข้างต้นเกิดเหตุระเบิด ทำให้มีผู้เจ็บป่วยหลายรายและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 1 ราย สำนักงานฯ รู้สึกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานดับไฟและข้างตำรวจที่ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์กับผู้ที่มีความชำนาญช่วยกู้ภัย ขอแสดงความนับถือและขอขอบคุณข้าราชการกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ช่วยกู้ภัยดับไฟอย่างเต็มที่ สำนักงานฯ ขอแสดงความเศร้าใจกับครอบครัวและขอชมเชยความกล้าหาญของวีรบุรุษนักดับเพลิง และหวังให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยโดยด่วน
2. บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ที่ไทยและไต้หวันร่วมทุนนั้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดกรุงเทพ เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ช่วงเวลาเช้ามืดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เพราะแรงระเบิดทำความเสียหายเป็นวงกว้าง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้บัญชาย้ายถิ่นประชาชนออกจากพื้นที่ในรัศมี 10 กม. พร้อมที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากมายช่วยดับไฟ เพราะภายในโรงงานยังมีสารเคมีอยู่อีกมากมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวั่นมีอันตรายจากการระเบิดซ้ำ ปัจจุบันนี้ได้ปิดพื้นที่รอบๆและห้ามผู้คนเข้าออก
3. หลังรู้เหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงานฯ ได้ติดต่อประธานชาวไต้หวันในทันที เพื่อตรวจทานความปลอดภัยของมนุษย์และความทรุดโทรมที่เกิดขึ้น หลังการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันนี้ มีผู้ที่บาดเจ็บปริมาณ 60 กว่าราย ซึ่งมี 2 รายเป็นพนักงานชาวไต้หวันของบริษัทดังกล่าวข้างต้น
4. ปัจจุบันนี้ สำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานสนองตอบเรื่องด่วนและได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น พร้อมอ้อนวอนและมาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดการสารเคมีที่เหลืออยู่ รวมถึงออกมาตรการการควบคุมพื้นที่ใกล้เคียง