fii - องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) แพทย์ไพฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง รวมทั้งค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งต่อจากนี้สโมสรโรงพยาบาลเอกชนจะไปตั้งราคากึ่งกลางค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลถัดไป
เวลาเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้สามัญชนสั่งจองหรือรับรองการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อหน่วยงานฯ จะได้ปฏิบัติงานจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส รวมทั้งงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการปฏิบัติงานจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น หน่วยงานฯ ได้ประสานกับบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว แม้ได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มจากบริษัท ทางหน่วยงานฯ ชัดเจนให้รู้ถัดไป

ดังนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามวิถีทางหลักเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์นาต่างแดน
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้าที่ผ่านมา แพทย์เฉลิม หาญการขาย นายกสโมสรโรงพยาบาลเอกชน เผยออกมาว่า สโมสรโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม รวมทั้งบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์นา มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนลู่ทางโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดยาโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ รวมทั้งเป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ รวมทั้งค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดทั้งปวงแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์นา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้