dek 900x550 - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

deek - เงินอุดหนุนบุตร เดือนก.ค.เข้าแล้ววันนี้ เช็คสิทธิ-ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด เมนส์กรกฎาคม 2564 หรือ เงินอุดหนุนลูก หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยทางแบงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สำหรับเพื่อการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของแผนการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีอีกทั้งการจ่ายตรงงวด ปริมาณ 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนไปให้ตามสิทธิ
ผู้ดูแลสามารถติดต่อมาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะศูนย์ปฏิบัติการแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด
• โทรศัพท์เลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน

สำหรับเพื่อการตรวจตราสถานะการสมัครสมาชิกเงินอุดหนุนลูกผ่านวิถีทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังนี้

1.ไปสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจตราสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครสมาชิก
3. กรอกเลขประจำตัวพสกนิกรเด็กแรกเกิด
4.กำหนดรหัสการันตีรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจตราในระบบตรวจตราสิทธิแผนการเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวหนังสือ E ถ้ายังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวหนังสือ E แสดงถึงสถานะของคนรับสิทธิ ดังนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างใคร่ครวญและบันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกจำต้อง
E05 สมัครสมาชิกเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากว่ากำเนิดก่อน 1 ตุลาคม 58
E07 วันที่สมัครสมาชิกไม่ถูกจำต้อง
E08 โดนยับยั้งสิทธิ
E09 ข้อมูลวิถีทางการรับเงินไม่ถูกจำต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกจำต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจตราผลการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้ค้ำประกันสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจตราบัญชีธนาคาร
EXX คอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครสมาชิก ซักถามความคืบหน้าของการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจ.ที่สมัครสมาชิก หรือ กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน