55 1 900x540 - เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ "ถุงเงิน" ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านรวงในโครงการคนละครึ่ง ที่ปรับแต่ง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) หลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน