9996 1 - เปิดที่มา 'นางสงกรานต์' 2564 'รากษสเทวี' เผยคำทำนายว่าอะไร?

เปิดที่มา ‘นางสงกรานต์’ 2564 ‘รากษสเทวี’ เผยคำทำนายว่าอะไร?

ก่อนจะถึงวัน “สงกรานต์” ชวนอ่านตำนาน “นางสงกรานต์” เรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรู้จัก “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2564 เผยคำทำนายของดวงเมืองปีนี้

เทศกาล “วันสงกรานต์” เป็นตอนเวลาแห่งการเดินทางกลับถิ่นฐานไปเยี่ยมบิดามารดาญาติ แล้วก็ร่วมกิจกรรมตามจารีตประเพณีไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนสนใจทุกปีนั่นเป็น ความเลื่อมใสเกี่ยวกับ “นางวันสงกรานต์” แล้วก็คำพยากรณ์ดวงเมืองประจำปีในวันปีใหม่ไทย โดยปีนี้ นางวันสงกรานต์ประจำปี 2564 มีชื่อว่า “รากษสเทวี”

9263 - เปิดที่มา 'นางสงกรานต์' 2564 'รากษสเทวี' เผยคำทำนายว่าอะไร?
กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนเปิดตำนาน “นางวันสงกรานต์” กันอีกรอบแล้วก็มาดูสิว่าปีนี้ “รากษสเทวี” เผยคำพยากรณ์ดวงเมืองปีนี้ว่ายังไงบ้าง?
1. รากษสเทวี “นางวันสงกรานต์” 2564 มีลักษณะยังไง?
คุณครูคฑา คุ้นชินบัญชร ให้ข้อมูลว่าสำหรับ “นางวันสงกรานต์” ประจำปี 2564 นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับแก้วโมรา ภักษาหารเลือด พระมือขวาทรงหลาวสามง่าม พระมือซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนตา มาเหนือข้างหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ
2. เผยคำพยากรณ์ฝนฟ้า ธัญญาหาร แล้วก็ดวงเมือง
รากษสเทวี เป็นนางวันสงกรานต์ประจำวันอังคาร มีคำนำนายของปีนี้ว่า จะได้รับอันตรายกลางเมือง จะกำเนิดไฟภัยแล้วก็โจรผู้ร้าย ผู้คนจะเจ็บป่วยนักแลฯ, วันพุธเป็น “วันเนา” ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะมีความทุกข์ร้อนร้อน แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่, วันพฤหัสบดีเป็น “วันเถลิงศก” พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย อันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุภัณฑ์เงินทอง แล้วก็แฮปปี้อย่างใหญ่โตแลฯ, นางวันสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนตา) พระเจ้าแผ่นดินจะเจริญรุ่งเรืองดี
– กฏเกณฑ์พระพิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดลให้ฝนตก 400 ห่า : ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในห้วงมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
– กฏเกณฑ์ธาราธิคุณ ปีนี้ตกราศีกรกฏ ชื่ออาโป (ธาตุน้ำ) : ทายว่า น้ำมาก น้ำหลาก
– กฏเกณฑ์พญานาคให้น้ำ ปีนี้พญานาคให้น้ำ 6 ตัว : ทายว่า ฝนดีทั้งปี
– กฏเกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อขว้างปะ : ต้นกล้าในนา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะลำบากตรากตรำโกรธแค้น เนื่องจากว่าทุรกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายอย่างใหญ่โตแลฯ