co 900x550 - AIS ยืนยันความพร้อมรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อ-ไทยร่วมใจ

AIS ยืนยันความพร้อมรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อ-ไทยร่วมใจ

จากการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกค่าย และ AIS ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช.ได้ร่วมเป็นช่องทางเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน

อันจะเป็นการอำนวยความสะดวก รวมทั้งลดความแออัดคับแคบสำหรับการมาเข้ารับบริการ โดยจะมีการเริ่มเปิดให้สมัครสมาชิกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป AIS ขอยืนยันความพร้อมเพรียง 100% สำหรับการเตรียมเครือข่ายรวมทั้งระบบหลังบ้าน เพื่อรองรับการสมัครสมาชิกฉีดยาสำหรับทั้ง 2 โครงงาน ประกอบด้วย

– “ศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อ” โดยกระทรวงคมนาคมรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข จะมีการเปิดให้สมัครสมาชิกวันแรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการฉีดยาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน 2564 ช่วง 09.00-18.00 น.เป็นต้นไป

โดยจุดสำหรับการให้บริการฉีดยาสำหรับลูกค้า AIS จะอยู่รอบๆประตู 2 ของสถานีกลางบางซื่อ ทั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ www.ais.th, แอปพลิเคชัน my AIS รวมทั้ง QR Code

– โครงงาน “ไทยพร้อมใจ กรุงเทวดาไม่เป็นอันตราย” โดยจังหวัดกรุงเทพ หอการค้าไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่จะเปิดให้สมัครสมาชิกตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของ AIS ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับการเข้าถึงระบบสมัครสมาชิกที่ www.ไทยพร้อมใจ.com แก่ลูกค้าผ่านทาง Call Center 1516 อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรไทยของรัฐบาลเสร็จได้ตามจุดหมาย เพื่อเมืองไทยสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด