01 1 1 900x550 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านโครงงาน “ม.33 พวกเรารักกัน” เข้าวิเคราะห์สิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com แล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านหนทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 แล้วก็ 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงงาน “คนละครึ่ง” แล้วก็โครงงาน “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

02 1 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก
แต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน วิเคราะห์สิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน ม.33 พวกเรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) ต่อไปกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้สำหรับการทบทวนสิทธิ์อย่างระมัดระวังแน่ชัด อาทิเช่น นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็รหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่ที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วต่อจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงงานคนละครึ่ง แล้วก็โครงงานพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

03 - www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ "ทบทวนสิทธิ์" สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

แม้กระนั้น สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์แล้วก็อำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในโครงงาน “ม.33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. วันแล้ววันเล่า แม้มีคำถามถามไถ่รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกทั้ง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสบาย หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน).